Historie klubu

 • 1990 - 2020

  Úspěchy v dalších letech

   
   

  Účast na Mistrovství České republiky

  Dnes patří mezi nejlepší hráče klubu junioři Dominik a Filip Křipští, Kryštof Vítek, Tomáš Stříteský, Jakub Goldman a sestry Procházkovy. Z dospělých je to Martina Seyfertová, která si drží svoji formu již několik let a je největší oporou družstva dospělých. Největších úspěchů v novodobé historii dosáhli Kryštof Vítek a Dominik Křipský. Kryštof byl v roce 2014 třetí na MČR mladších žáků. V roce 2016 vyhrál krajský přebor a poté obsadil na MČR staršího žactva 3. místo ve dvouhře. Ve čtyřhře zvítězil a stal se přeborníkem MČR. Dominik se stal krajským přeborníkem na jaře roku 2016 a poté i v zimní sezóně 2017. Získal bronzovou medaili ze čtyřhry starších žáků na MČR v roce 2013. V kategorii dorostu byl nejdříve na halovém MČR v roce 2016 druhý ve čtyřhře a v roce 2017 halové mistrovství ve čtyřhře vyhrál.

 • 1960 - 1980

  Růst klubu

   
   

  Úspěšná sedmdesátá léta

  V polovině šedesátých let prožíval tenis v Tišnově hlubokou stagnaci a členskou základnu bylo možno spočítat na prstech jedné ruky. O konec krize se přičinil především JUDr. Karel Seyfert, který si včas uvědomil, že je nutno se postarat o novou tenisovou generaci a prosadil v činnosti oddílu radikální obrat. Na dvorcích se to začalo hemžit žáky, z nichž mnozí se pod odborným vedením dopracovali k velmi dobrým sportovním výsledkům. Jejich úspěchy byly vlastně příčinou zrodu tradičních tišnovských turnajů, bez nichž si dnes tenis v Tišnově nedovedeme představit.

  Úspěšné sportovní výsledky jsou v počátcích tohoto období spojeny především právě s mládeží. Václav Seyfert se stal 4x přeborníkem kraje ve dvouhře a čtyřhře žáků, v roce 1971 obsadil třetí místo na mistrovství republiky a má mimo jiné aktivní bilanci s dlouholetou světovou jedničkou Ivanem Lendlem. Hana Vaščáková byla v roce 1974 první mladší žákyní jihomoravského žebříčku. Kromě obou jmenovaných se probojovali na republiková mistrovství také Karel Seyfert ml., Ivo Vaščák, Jana Jakubcová, Josef Sedlář a později Jiří Antoš, Eva Harnolová, Jana Prudilová, David Vodička, Zdeněk Kunický a Martina Seyfertová.

 • 1940

  Přerušení činnosti klubu

   
   

  Tenis během druhé světové války

  Druhá světová válka přerušila činnost sportovního klubu a nová etapa tišnovského tenisu začíná až po roce 1945. Územní plán byl neúprosný, a proto se dvorce stěhovaly na dnešní místo. Do čela byl již v rámci nové tělovýchovné jednoty postaven Josef Strážnický, který se společně s Ing. Lvem Klatem zasloužil o vybudování nových dvou dvorců na Ostrovci.

 • 1922

  Založení klubu

   
   

  Počátky tenisu v Tišnově

  Datují se do období první světové války. Hlavní zásluhy o první tenisové dění měl tišnovský lékař MUDr. Borkovec. Původní dva dvorce byly v prostoru dnešní ulice Na zahrádkách, kde v roce 1950 musely ustoupit výstavbě garáží ČSAD.

  Roku 1922 byl založen sportovní klub LTC Tišnov. Jeho dlouholetým předsedou byl PhMr. Emanuel Svoboda, pod jehož vedením se objevují i první sportovní výsledky. Závodní družstvo hrálo ve II. třídě bývalé Západomoravské župy a patřilo zejména před druhou světovou válkou k předním na západní Moravě. O mladou generaci tehdy začal pečovat Dr. Kumr a již brzy na sebe upozornili Bořivoj Jeřábek a Karel Seyfert, kteří byli prvními Tišnováky na přeboru ČSR dorostu v Pardubicích.

  Image description